Tel:+86-28-85190400
    Fax:+86-28-85454087
    Email:Sales@RESOO.cn
    Address:成都市高新区高朋大道12号创新中心B座101
    Postcode:610041

常见问题及解决方法:

问题一:软件无法检测到设备;

解决方法:1、检查USB连接线是否插好;

                    2、重启测试软件;

                    3、重新安装USB驱动;

问题二:测试一直出现误码;

解决方法:1、检查速率是否设置正确;

                    2、检查码型是否设置准确;

                    3、正反相、测试模式是否选择正确;

问题三:SFP模式测试不能同步;

解决方法:检测设备OOR和ORX头子是否连接;